Çayırova Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Çayırova Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı olan tarafın talebiyle borçlu şahsın gayrimenkulleri üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zaman aralıkları içerisinde borçlu taraf kendine gönderilmiş olan ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olana borcun hepsini ödemezse haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Buna ilaveten haciz konusu mallar adına alacaklı olan şahıs bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa sözü edilen haciz kendi kendine ortadan kalkmış olmaktadır. Aşağıda daha detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmeliyiz ki taraf mevcut tapu üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. İşinde donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı şahsın isteği ile borçlu olan tarafın varlıklarına el koyulduktan sonra borcu olan taraf tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilmiş olan uygulamaları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kalkması adına ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan detaylar bağlamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan şahsın yahut borçlu şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulmamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satış uygulamasının alacaklı olan kişi tarafından talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında eğer ki şartlar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılan talepler reddedilecektir. Borçlu olan şahsın verecek olduğu taahhüt ile de tapu haczi kaldırılır. Lakin taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilecektir. Bunlara ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan kişi daima haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde olası bir adaletsizliğe uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi en az süre içinde en doğru teknikler ile sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP