Çayyolu Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Çayyolu Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı tarafınca borçluya zararına icra takibi başlangıcı sonra şahsın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacağı olan tarafın talebi ile borçlu olanın adına kaydı olan araç üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonra haczi olan vasıta için satış isteyerek alacağına ulaşır. Hacizli vasıtayı alan kişi araba üstündeki hacizden haberdar olur. Vasıtayı satın alırken vasıta üzerindeki hacziyle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan şahıs bu tarz bir olayda yol göstermekte, haczi olan vasıtanın satılmasını engellemek için en doğru ve hızlı alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde bulunan haciz icra evrakında mevcut olan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkmaktadır. Fakat araba üstündeki var olan hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icradaki görevlinin bir yanlışından dolayı olabilmektedir. İcraya bu konuyu içeren bir dilekçe yazılıp vasıta üzerindeki hacizlerin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra memurunun hatalarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir olumsuz sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakları gizlidir. Alacaklı olan tarafla anlaşarak da araç üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Bahsettiğimiz senaryolara ek olarak araca haciz koyulduktan sonra 6 ay içinde alacaklı olan kişi hacizli araba kapsamında satış istemelidir. İİK'de bu durum şöyle hükme alınır. Bir malın satılması resmi zaman içinde istenmez veya istek geri alınarak da resmi zaman içinde yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan vasıtanın satılabilmesi yönündeki istek bir defaya mahsus geri alınabilir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı olan malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalktığının tespiti durumunda, sicili tutan idarece haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilişkili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebep olan alacaklı olan şahıs o araca uygun olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri bütün giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak da eğer borçlu olan taraf kesinleşen icra takibinde borçlu olan taraf olmadığını savunuyor ise ispat tespit davası açabilir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma uygulaması kişiler için karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru yöntemler ile neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP