Çayyolu Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Çayyolu Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa karşı icra takibi kesinleştiğinde borçlu olanın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankasındaki hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse tarafın üzerine kayıtlı olan ve taşınır özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca iletilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takibi kesinleşmişse alacağı olan taraf borcu olan kişi adına kaydı bulunan motorlu taşıtların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzer bir durumun varlığı halinde kişiye en profesyonel ve hukuka uyumlu bir özellikte hizmet sağlayıp söz konusu sorunu çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için alanında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme uygulamaları seçerek tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmaktayız.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli yapıda kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takip edilmesine konu edilen borç tüm faizleri ile ve varsa ceza koşulları ile beraber ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili daireye yapılması gerekir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayıp şahsı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun saptaması: Araç üzerine konulan araç haciz, icradaki görevlilerin yanılgısı neticesinde yapılmış olabilir. Benzeri bir halde haciz koyan daireye itiraz dilekçesi yazılıp haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri inceler ve yanılgıların olmasına kanıt getirirse haciz derhal kalkmaktadır.
  • Borçlu kişi ve alacaklı olan tarafın anlaşma sağlayıp haciz kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacaklı kişi ile mutabık olunması durumunda alacaklı olan kişinin talebi ile vasıta üstündeki haciz kaldırılır.
  • Haczin süre nedeni ile düşürülmesi: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı satış istemelidir. Fakat alacağı olan taraf bu süre zarfı içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • karşıt tespit davası: Menfi tespit davasıyla borçlu olarak adlandırılan şahsın borcu bulunmadığında karar verilirse araç üstündeki haciz kaldırılır.

Bütün bu konular incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak herhangi bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP