Çayyolu Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Çayyolu Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Taşınmaza haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı tarafın talebi ile borçlu olan kişinin arazisinin üzerine alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafından haciz getirilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içinde borçlu taraf kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediği takdirde takip kesinleşmektedir. Alacaklı alacağı ödemeyi tahsil edebilmek için haciz isteminde bulunmalıdır. Eğer ilgili taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun hepsini yatırmadığında ise haciz işlemi gerçekleştirilir . Buna ek haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı 1 sene içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı talep neticesinde bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. Aşağıda çok daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; kişi taşınmazı üzerine haciz koyulacağını veya haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Karşıt durumda arazinin satış işlemini arsa alıcısının isteği olmadığı halde satış sonuçlandırılamayacaktır. Bu sebeple alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uygun biçimde sürecinizi hayata geçirerek yaşadığınız mağduriyeti sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu tarafın veya kuruluşun üstünde mevcut olan arazisine icra dairesi tarafından haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olanın, yeri üzerine konulmuş haczin kalkması adına belli başlı adımları gerçekleştirmesi gerekir. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen bilgiler eşliğinde şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin veya borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunmamaktadır. Buna rağmen unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına hacze konu malların satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar hayata geçmiş ise arsadaki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuş ise şartlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek kabul görmeyecektir. Borçlu tarafın vereceği taahhütle de arazinin üstünde yer alan tapu haczi kaldırılır. Fakat kişi taahhüt vermiş olduğu süre zarfına uyum sağlamaz ise cezaya tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara ekstra olarak haciz talebinde bulunan alacaklı taraf her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en kalıcı adımlarla sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP