Çayyolu Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Çayyolu Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan kişinin evi üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf veya vekilin talebi üstüne icra tarafınca mülkün yer aldığı yerdeki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Taşınmaz üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatı aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı koşulların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunulması, haciz kalkması, ispat tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığıyla ev üzerine konan haciz borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye tutarın ödenmesiyle haciz kaldırılabilmesi mevzuunda yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu evrak öğrenilerek icraya dosyanın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi için talepte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenmiş olan borcun icra veznesine yatırılması ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp mülk üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan kişi haciz konusu ödeyeceği tutarı belli başlı süre içerisinde veya bazı vadelerle ödeyebileceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Bu husus adına icraya talepte bulunulmalıdır. İstek neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklının satış isteme süresini bir sene olarak belirlenmektedir. Güncel süre içinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise gayrimenkul üzerindeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borcu olan taraf, takipte borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir halde borçlu yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup ilgili tutarın tamamını icradaki vezneye depo edip ev üzerindeki haczin kalkmasını talep eder.

ilaveten tahsilat veya alacaktan feragat

Alacağı olan taraf yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icraya ifade eder ise taşınmaz üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenli teknikler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP