Çayyolu İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Çayyolu İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Takip işlemi kesinleştikten sonra borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı taraf ya da vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılan müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı zamanda icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konulan haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ek olarak tahsilat ve alacaktan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun tamamen ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan tarafa mevcut borcun ödenmesiyle haczin kalkması konusunda yardımcı olmaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek ilgili müdürlüğe mevcut evrakın işlenmiş faizi, ödemesi ve vekillik masrafının hesaplanması adına talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üstüne belirlenen tutarın vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu kişi ya da kurum, haczin konusu borcunu belli süre içerisinde veya belli vadelerle ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi söz konusu olur. Mevcut husus adına ilgili makama talepte bulunulur. Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilen sözün gerçekleştirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin kaldırılması Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış talebinde bulunma zaman zarfı bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı olan şahıs satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesiyle beraber ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir olayda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvurup mevcut borcun hepsini vezneye depo ederek ev üzerindeki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragat

Alacaklı olan taraf yahut vekaleti olan kişi ödemeyi aldığını yahut alacaktan feragat edebileceğini icraya beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru teknikler ile çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP