Çayyolu Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Çayyolu Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan kişinin gayrimenkulleri üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zaman aralıkları içinde borçlu olan kişi kendine iletilmiş olan ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Şayet şahıs haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan şahsa borcun tamamını ödemezse haciz işlemi gerçekleşmektedir. Bu duruma ilaveten haciz konusu mallar için alacaklı olan kişi bir yıl içerisinde satış talep etmez ise bahsi geçen haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olacaktır. İlerleyen kısımlarda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gereklidir ki taraf mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olan şahsın talebiyle borçlu tarafın malvarlığına el koyulduktan sonra borçlu tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan adımları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan ayrıntılar doğrultusunda eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın ya da borçlu olan kişinin vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına hacze konu malın satış işleminin alacaklı olan taraf tarafınca talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer ki alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler red alacaktır. Borçlu şahsın vereceği taahhütle dahi tapunun haczi kaldırılabilir. Fakat taraf taahhüt ettiği süreye uymazsa hapis cezasına mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı olan şahıs daima haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde olası bir hak kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami süre içinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP