Çekmeköy Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Çekmeköy Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan taraf tarafınca borçlu olan kişi zararına icra takibi başlangıcı sonrasında tarafın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşen icra takibince alacaklı olan tarafın talebiyle borcu olan tarafın ismine kayıtlı vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonrasında haczi olan vasıta adına satış isteyerek alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan arabayı alan şahıs vasıta üstündeki haczinden haberdar olabilmektedir. Aracı satın alırken araç üstündeki haciz ile beraber satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu benzeri bir durumda yol göstermekte, hacizli aracın satılmasını engellemek adına en hızlı ve doğru seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde bulunan haciz icra evrakında yer alan giderler ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat araç üzerindeki mevcut haczin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir yanılgısından kaynaklanmış olur. İlgili makama bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üstündeki var olan haczin kaldırılması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin yanlışlarını çok daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir aksi sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakları saklıdır. Alacaklı kişi ile anlaşılarak da araba üzerindeki haciz kaldırılabilir. Bahsettiğimiz senaryolara ilaveten araca haciz konulduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı haczi olan mal hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satılabilmesi kanuni müddet içerisinde istenmez yahut istek geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmez ise o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan vasıtanın satılması bağlamındaki talep bir defaya mahsus geri alınabilmektedir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalktığının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve süreç alakalı icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince hacizlerin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan taraf mevcut mala uygun olarak, haczedilmesi ve korunması gibi tüm masraflardan sorumlu olur. Son olarak da şayet borçluya kesinleşen takipte borçluya olmadığını savunuyorsa ispat tespit davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar adına karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP