Çekmeköy Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Çekmeköy Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu şahsın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse kişinin üzerine kaydı olan ve taşınabilen özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu olan araçlara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklıdan gönderilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takibi kabul edilmişse alacağı olan şahıs borçlu adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun var olması halinde kişiye pratik ve hukuk ile uyumlu bir şekilde destek sağlayıp sözü edilen sorunu çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa yolları seçerek tarafı herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli biçimde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ifası: İcra takibine konu edilen borç tüm faizleriyle ve mevcut ise ceza koşullarıyla beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılmalıdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulduğunun tespiti: Vasıta üstüne koyulmuş olan araç haczi , icra dairesindeki görevlilerin yanlışı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir durumda haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi yazılıp haciz kaldırılmalıdır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddederse en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi gözden geçirir ve yanılgıların olduğuna kanıt geliştirirse haciz hızlı bir şekilde kalkar.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı taraf anlaşma sağlayıp kayıtlı haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan taraf ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklı taraf talebi ile vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zamanlama nedeni ile düşürülmesi: İİK’ye göre taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Şayet alacağı olan şahıs bu süre içinde satış istemez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilir.
  • karşıt tespit davası: Menfi tespit davası ile borçlu kişi olarak nitelendirilen şahsın borcu bulunmadığında karar onanır ise araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Bütün bu konular incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak olası bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP