Çekmeköy Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Çekmeköy Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borcu olan tarafa alacaklı tarafın isteği ile borçlu tarafın yerinin üstüne alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan zamanlar içerisinde borçlu kendisine gönderilmiş olan ödeme emrine kuralına göre itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşir. Alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek adına haciz istemelidir. Şayet taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun tamamını ödemediğinde haciz işlemi gerçekleşecektir. Ek olarak haciz konusu mallar için alacaklı kişi bir yıl içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 gereğince yazılı istek neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; kişi arsası üstüne haciz konulacak ya da haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Zıt halde arazinin satış işlemini arsa alıcısının onayı olmadığı halde satış uygulaması gerçekleştirilemeyecektir . Bu yüzden alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde sürecinizi gerçekleştirerek mağdurluklarınızı sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu olan şahsın veya şirketin üzerinde mevcut olan arazisine icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan kişinin, taşınmazı üstüne konulmuş haczin yok edilmesi adına belli aşamaları yerine getirmesi zorunludur. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan bilgiler kapsamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın yahut borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunamaz. Yine de unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını istemek için hacze konu yerin satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar hayata geçmişse arazideki haciz kalkacaktır. Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep kabul görmeyecektir. Borçlunun vereceği taahhütle de yerin üzerinde yer alan tapunun haczi kaldırılabilir. Yine de ilgili taraf taahhüt verdiği süre aralığına uyum sağlamazsa cezaya (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara ekstra olarak haciz isteğinde mevcut olan alacaklı taraf her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içinde en güvenilir adımlarla çareye ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP