Çekmeköy Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Çekmeköy Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu tarafın taşınmazı üzerine haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi ya da vekaleti olanın isteği doğrultusunda icra tarafınca gayrimenkulün yer aldığı lokasyondaki tapuya yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Taşınmaz üstüne konan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı altta daha detaylı anlatacağımız bazı şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözünde bulunulması, haczin kalkması, ispat tespit davası, ilaveten tahsil veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığıyla mülk üstüne konan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa ilgili tutarın yatırılmasıyla haciz kalkabilmesi konusunda yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icraya evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenen miktarın vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazıp mülk üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borçlu kişi haciz konusu ödemesini belli süre içerisinde veya belirli vadeler ile ödeyeceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi konu olabilir. Güncel husus adına icraya istekte bulunulmalıdır. Başvuru neticesinde tapuya müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz düşürülmesi

İİK'de mülklerin haciz durumunda alacaklı kişinin satış isteme zamanını bir yıl olarak belirlenmektedir. Güncel zaman zarfı içinde alacağı olan taraf satış başvurusunda bulunmaz ise mülk üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haciz kalkabilmektedir.

  • menfi tespit davası

Borcu olan kişi, icrada borçlu olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borcu olan kişi yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup tutarın tamamını vezneye depo edip taşınmaz üzerindeki haczin kalkmasını talep etmektedir.

ilaveten tahsilat yahut alacaklardan feragat

Alacaklı yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icraya bildirirse taşınmaz üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size azami süre içerisinde en güvenilir yöntemler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP