Çekmeköy İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Çekmeköy İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Takip işlemi kesinleştikten sonrasında borçlu olan kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan şahıs yahut vekil olan tarafın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile konulur. Bununla beraber icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli etkenlerin varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, kararın düşmesi, ispat tespit davası, haricen tahsilat ve alacaktan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa mevcut borcun yatırılmasıyla haczin kalkması kapsamında yardımcı olmaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne mevcut dosyanın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin ayarlanması adına talepte bulunulur. Bunun üzerine belirli miktarın icra veznesine yatırılmasıyla icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu taraf veya kurum, haczin konusu borcunu belli zaman içerisinde veya belli vadeler ile yatırabileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile mevcut haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olur. Mevcut husus için ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulmaktadır. Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda unutulmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin kaldırılması Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczi halinde alacaklı tarafın satış isteme süresi 1 sene olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılacak olan haczi kaldırma dilekçesiyle birlikte mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir olayda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup mevcut borcun hepsini icra ödeme noktasına depo edip evdeki haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı olan kişi veya vekaleti olan kişi ödemeyi tahsil ettiğini veya alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama iletirse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP