Çekmeköy Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Çekmeköy Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklı olan kişinin isteği ile borçlu olan kişinin gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İİK'de belirtilmiş olan zaman aralıkları içinde borçlu olan kendisine iletilen ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Şayet taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan şahsa borcun hepsini yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Bu duruma ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı şahıs bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa bahsi geçen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda daha ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki kişi tapusu üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi branşında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan şahsın isteği ile borçlu olan şahsın mal ve mülklerine el koyulduktan sonra borçlu olan şahıs tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirli uygulamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması için öncelikli olarak haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan ayrıntılar doğrultusunda eğer ki borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın veya borçlu şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulmamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek için hacze konu malın satış işleminin alacaklı olan taraf tarafınca talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında eğer ki şartlar hayata geçmiş ise tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer ki alacaklı satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir. Borçlu tarafın vereceği taahhütle dahi tapunun haczi kaldırılabilir. Lakin taraf taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı şahıs daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi azami süre içinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP