Çeşme Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Çeşme Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçluya aleyhine icra takibi başlangıcı sonra tarafın taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesin olan icra takibince alacağı olan şahsın talebi ile borçlu tarafın ismine kayıtlı vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonrasında haczi olan araba için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli arabayı alan şahıs araba üstündeki hacizden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın alırken vasıta üstündeki haciz ile beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu böyle bir durumda yol göstermekte, hacizli arabanın satılmasını engellemek adına en güvenilir ve hızlı seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde bulunan haciz icra dosyasında bulunan giderler ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkmaktadır. Yine de araç üstündeki mevcut hacizlerin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icra görevlisinin bir hatasından ötürü olabilmektedir. İcraya mevcut konuyu barındıran bir dilekçe yazılarak araç üstündeki mevcut hacizlerin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin yanılgısını daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir negatif sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakları gizlidir. Alacaklı olan tarafla anlaşma sağlanarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Örneklendirdiğimiz durumlara ilave olarak arabaya haciz koyulduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan taraf hacizli mal hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şöyle hükme alınır. Bir malın satılabilmesi kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da kanuni müddette yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan arabanın satışının yapılabilmesi yönündeki talep bir kere geri alınabilmektedir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı malların, daireyle yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalktığının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilgili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince mevcut haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan şahıs o vasıtaya uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri tüm giderlerden görevli olur. Son olarak eğer borçlu kesin olan takipte borçlu olmadığını düşünüyorsa ispat tespit davası açabilir. Bütün bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma uygulaması kişiler adına karışık ve zor olur. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri asgari süre içerisinde en pratik yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP