Çeşme Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Çeşme Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir şahsa karşı icra takibi kesinleştikten sonra borçlu kişinin taşınır ile taşınmaz mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç haczi ise şahsın üstüne kaydı bulunan ve taşınabilen özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu araçlara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca gönderilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takip kabul edilmişse alacaklı taraf borçlu taraf adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun varlığı halinde kişiye en pratik ve hukuka uyumlu bir yapıda destek verip söz edilen sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme yolları seçip tarafı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş alternatifli nitelikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takip edilmesine konu edilen borç tüm faizleriyle ve mevcut ise ceza şartlarıyla beraber ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması lazımdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulduğunun saptaması: Vasıta üstüne koyulan araç haczi , icradaki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucu yapılmış olabilmektedir. Böyle bir olayda haciz koyan icraya itiraz dilekçesi verilip haczi kaldırılır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en çabuk biçimde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve olası bir yanılgının olup olmadığında kanaat geliştirirse haciz hızlı bir şekilde kalkmaktadır.
  • Borçlu şahıs ve alacaklı olan tarafın anlaşıp kayıtlı haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan şahıs ile mutabık olunması durumunda alacaklı talebiyle vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Haczin zaman aşımı sebebi ile düşürülmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilen malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı kişi satış talep etmelidir. Şayet alacaklı kişi bu süre içinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davası ile borcu olan şahıs olarak nitelendirilen tarafın borcu olmadığına karar kılınır ise vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.

Bütün mevcut hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli hukuksal donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak olası bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP