Çeşme Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Çeşme Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borcu olan kişiye alacaklının talebiyle borçlu tarafın taşınmazının üstüne alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zamanlar içerisinde borcu olan taraf kendine gönderilen ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı kişi alacağı ödemeyi tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ilgili kişi haciz süreci başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun bütününü ödemez ise haciz süreci gerçekleştirilir . Ekstra olarak haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı bir yıl içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı istek neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . Aşağıda çok daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; ilgili kişi yeri üstüne haciz konulacak veya haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Zıt halde arsanın satışını arsa alıcısının rızası olmadığı senaryoda satış uygulaması gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi hayata geçirerek mağduriyetlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu tarafın ya da kuruluşun üstünde bulunan taşınmazına icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, taşınmazı üzerine konulmuş haczin yok edilmesi adına belli uygulamaları yapması şarttır. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler bağlamında şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin yahut borçlunun vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunamaz. Fakat es geçmemek gerekir ki haczin kalkmasını isteyebilmek için haciz konusu malların satışının alacaklıdan istenilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmişse arazideki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı taraf satış talebinde bulunmuş ise koşullar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir . Borçlu kişinin vermesi mecburi taahhüt ile de arsanın üstünde mevcut olan tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Yine de taraf taahhüt vermiş olduğu süre zarfına uyum göstermez ise cezaya (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara ekstra olarak haciz talebinde yer alan alacaklı daima haczin yok edilmesi talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içinde en kalıcı uygulamalarla çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP