Çeşme İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Çeşme İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takibi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu olan tarafa ait iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan şahıs veya vekil kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle konulmaktadır. Öte yandan daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kalkabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda oldukça detaylı anlatacağımız belli başlı durumların varlığına dikkat edilir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin düşmesi, ispat tespit davası, haricen alacak ve tahsilattan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz borcun bütününün yatırılması ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa mevcut borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması hususunda destek olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet ödeme tutarının toplanması için başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan meblağın icra veznesine ödenmesi ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borcu olan şahıs veya kurum, haciz konusu borcunu belli başlı süre içinde ya da belli başlı süreler ile yatıracağını güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle haczin kalkabilmesi bahis konusu olmaktadır. Bu husus adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulur. Talep sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat atlanmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin kaldırılması Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczi halinde alacaklı olan tarafın satış isteme müddeti bir yıl olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı kişi satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesiyle birlikte mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borcu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup mevcut borcun hepsini vezneye depo edip gayrimenkuldeki mevcut haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacaklı olan taraf yahut vekaleti olan taraf borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP