Çeşme Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Çeşme Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı olan şahsın isteği ile borçlu olan kişinin gayrimenkul malları üstüne adli ve idari makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İİK'de belirli zaman aralıkları içerisinde borçlu kişi kendisine iletilen ödeme buyruğuna karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ki taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklıya borcun hepsini yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Bu duruma ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı olan kişi bir yıl içerisinde satış talep etmezse söz konusu haciz kendiliğinden yok olmuş olur. İlerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmeliyiz ki taraf mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi branşında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan kişinin isteğiyle borçlu tarafın mallarına el koyulduktan sonra borçlu tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan aşamaları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar ışığında şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olanın yahut borçlu kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılır. Şayet alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talepler red alacaktır. Borçlu tarafın verecek olduğu taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Lakin taraf taahhüt ettiği süreye uymazsa hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı olan şahıs daima haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri en az süre içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP