Çiğli Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Çi̇ğli̇ Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan kişi zararına icra takibi başlatıldıktan sonra kişinin taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı olan kişinin isteğiyle borçlunun adına kaydı olan vasıta üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonra hacizli araç adına satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli vasıtayı alan şahıs araba üzerindeki hacizden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın alırken vasıta üstündeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan kişi benzeri bir olayda yardımcı olmakta, hacizli aracın satılmasını engellemek adına en güvenilir ve hızlı seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üzerinde yer alan haciz icra evrakında mevcut olan ödemeler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkmaktadır. Lakin araba üzerindeki var olan hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icradaki görevlinin bir yanılgısından kaynaklı olabilir. İlgili makama bu konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınarak araç üstündeki haczin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin hatalarını daha iyi ortaya koyacak ve olası bir aksi sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakkı gizlidir. Alacaklı olan taraf ile anlaşarak da araba üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Bahsettiğimiz senaryolara ilaveten arabaya haciz konulduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı hacizli araba kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu durum şöyle hükme alınır. Bir malın satılması resmi müddet içinde istenmez yahut istek geri alınarak da resmi müddet içinde yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli taşınırın satışının yapılabilmesi bağlamındaki talep bir kere geri çekilebilir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak görüşmeler sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve işlem ilgili icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince var olan haczin kalkmasına sebep olan alacaklı olan şahıs o araca uygun olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri bütün masraflardan sorumlu olmaktadır. Son olarak da eğer borçluya kesinleşmiş icrada borçluya olmadığını düşünüyorsa ispat tespit davası açabilir. Bütün bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması kişiler için karışık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari zaman içerisinde en kalıcı yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP