Çiğli Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Çi̇ğli̇ Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleştikten sonra borçlu tarafın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankalardaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse tarafın üstüne kaydı olan ve taşınır özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu araçlara haciz konulması işlemidir. Alacaklıdan gönderilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip edilmesi kesinleşmişse alacaklı şahıs borçlu kişi adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış talep edebilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun varlığı halinde kişiye profesyonel ve hukukla uyumlu bir nitelikte destek verip sözü edilen problemi çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak için işinde tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru yolları seçerek tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş seçenekli şekilde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcra takibine konu olan borç bütün faizleriyle ve mevcutsa ceza koşulları ile beraber ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması zorunludur. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının tespit edilmesi: Vasıta üstüne koyulmuş olan araç haciz, icradaki görevlilerin bir anlık yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir durumda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı verilerek haciz kaldırılmalıdır. İlgili daire bu dilekçeyi reddeder ise en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri inceler ve herhangi bir yanılgının olup olmadığında kanaat getirirse haciz derhal kaldırılır.
  • Borçlu ve alacağı olan tarafın anlaşma sağlayarak kayıtlı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı taraf ile anlaşılması durumunda alacaklı olan şahsın isteği ile araç üstündeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin zaman aşımı sebebi ile kalkması: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan kişi satış istemelidir. Fakat alacağı olan şahıs bu süre içinde satış talep etmez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu olarak gösterilen kişinin borcu olmadığına karar onanır ise araç üzerindeki haciz kalkar.

Bütün bu hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan herhangi bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP