Çiğli Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Çi̇ğli̇ Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Araziye haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklının talebi ile borçlu kişinin arazisinin üzerine alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğünce haciz koyulması yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içerisinde borçlu taraf kendisine gönderilmiş olan ödeme emrine kuralına uygun itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödeneği tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını yatırmadığında ise haciz işlemi gerçekleştirilir . Buna ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı taraf bir yıl içinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep sonucunda bahis konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; kişi taşınmazı üzerine haciz konulacak yahut haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Zıt halde arsanın satış işlemini arsa alıcısının isteği olmadığı halde satış işlemi gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uyumlu şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz mağduriyeti sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu şahsın ya da şirketin üstünde yer alan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olanın, arazisi üzerine koyulmuş haczin yok edilmesi için belli başlı süreçleri hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan detaylar kapsamında eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun veya borçlu kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Buna rağmen es geçmemek lazımdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için haciz konusu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar hayata geçmişse arazideki haciz kaldırılmış olacaktır. Şayet alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep yok sayılacaktır. Borçlunun vermesi gerekli taahhüt ile de arazinin üzerinde mevcut olan tapunun haciz uygulaması kaldırılır. Fakat ilgili taraf taahhüt verdiği süre zarfına uyum sağlamaz ise cezaya (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde mevcut olan alacaklı her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde olası bir adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en güvenilir uygulamalar ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP