Çiğli Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Çi̇ğli̇ Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan kişinin evi üzerine haciz talebinde bulunulabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi ya da vekilin talebi üzerine icra tarafından evin yer aldığı yerdeki tapuya kaleme alınacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üzerine konan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözünde bulunmak, haciz kaldırılması, menfi tespitinin davası, haricen tahsilat veya alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile gayrimenkul üzerine konulan haciz borcun tamamının yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyip borçlu olan tarafa ilgili tutarın ödenmesi ile haciz kalkabilmesi alanında yol göstermektedir. Haciz koyulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş olan faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması için istekte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen tutarın icra veznesine ödenmesiyle icra tapuya müzekkere kaleme alıp taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borçlu kişi haciz konusu olan borcunu belli başlı süre içerisinde veya belli başlı vadelerle ödeyebileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi söz konusu olur. Bu konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. İstek sonucu tapuya müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi durumunda alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini bir yıl olarak belirlenmektedir. Mevcut süre içerisinde alacağı olan taraf satış talebinde bulunmazsa mülk üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu taraf, takipte borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu yahut ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup ilgili tutarın bütününü vezneye depo ederek taşınmaz üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

haricen tahsilat ya da alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan kişi veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icraya bildirirse ev üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size azami zaman içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP