Çiğli Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Çi̇ğli̇ Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklı tarafın isteğiyle borçlu kişinin gayrimenkulleri üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zaman aralığı içinde borcu olan taraf kendisine iletilen ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan taraf ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Şayet şahıs haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun bütününü ödemezse haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz mevzuu mallar adına alacaklı olan kişi bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa sözü edilen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olur. Aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmeliyiz ki şahıs tapuları üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi branşında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun biçimde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olanın talebi ile borçlu olan kişinin varlığına el koyulduktan sonra borçlu kişi tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan uygulamaları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kalkması için ilk önce haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler bağlamında eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu şahsın ya da borçlu kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek için hacze konu malın satış işleminin alacaklı kişi tarafınca talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet alacaklı satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir. Borçlu olan şahsın verecek olduğu taahhüt ile de tapunun haczi kaldırılır. Fakat şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapse mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı şahıs daima haczin kalkması talebinde bulunabilir. Tüm bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda olası bir adaletsizliğe uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri azami süre içinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP