Çubuk Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Çubuk Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu olan kişi zararına icra takibi başlatıldıktan sonra kişinin taşınır mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklı olan kişinin talebi ile borçlunun ismine kayıtlı araba üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonrasında haczi olan araç adına satış talep ederek alacağına ulaşmaktadır. Hacizli arabayı alan şahıs araç üzerindeki haczinden haberdar olur. Arabayı satın aldığında araba üstündeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan taraf böyle bir olayda yol göstermekte, hacizli vasıtanın satışını engellemek adına en güvenilir ve hızlı alternatifleri sunmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra evrakında yer alan giderler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat araba üzerindeki haczin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanılgısından kaynaklanmış olabilmektedir. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe yazılarak araba üstündeki mevcut haczin kaldırılması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra memurunun yanlışlarını çok daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir negatif sonuç ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakları saklıdır. Alacaklı olan kişiyle anlaşma sağlanarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Bahsettiğimiz senaryolara ek olarak araca haciz konulduktan sonra altı ay içinde alacaklı olan şahıs haczi olan taşınır kapsamında satış istemelidir. İİK'de mevcut olay şöyle hüküm altına alınır. Bir malın satılabilmesi kanuni müddet içinde istenmez ya da talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan vasıtanın satılabilmesi kapsamındaki talep bir kere geriye çekilebilir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı malların, daireyle yapılacak görüşmeler sonucunda haczinin kalkmasının tespiti durumunda, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilişkili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gereğince var olan haczin kalkmasına sebep olan alacaklı mevcut vasıtaya yönelik olarak, haczedilmesi ve korunması gibi bütün giderlerden sorumlu olmaktadır. Son olarak eğer borçlu olan taraf kesin olan icrada borçlu olan taraf olmadığını düşünüyor ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma uygulaması kişiler adına karışık ve zor olur. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içerisinde en güvenli tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP