Çubuk Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Çubuk Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa yönelik icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olanın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankadaki hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise kişinin üzerine kaydı bulunan ve taşınır özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu araçlara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca yönlendirilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takip onanmışsa alacaklı taraf borcu olan şahıs adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun varlığı halinde şahsa en çabuk ve hukuka uygun bir şekilde hizmet verip bahsedilen problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak için branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa uygulamaları tercih edip tarafı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 farklı özellikte kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcra takibine konu olan borç tüm faizleriyle ve mevcutsa ceza şartları ile birlikte ödendiği takdirde araç üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması şarttır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip kişiyi büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulmasının belirlemesi: Vasıta üstüne koyulmuş olan araç haczi , icra dairesindeki memurların yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir durumda haciz koyan icra dairesine itiraz dilekçesi yazılarak haczi kaldırılır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en hızlı biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve olası bir yanılgının olup olmadığında kanıt geliştirirse haciz hızlı bir şekilde kalkar.
  • Borçlu taraf ve alacaklı olan kişi anlaşıp haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşılması halinde alacaklının isteğiyle araç üstündeki haciz kaldırılır.
  • Haczin zamanlama sebebi ile kalkması: İİK’ye uygun olarak taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacaklı şahıs satış talep etmelidir. Şayet alacaklı kişi mevcut süre içinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • karşıt tespit davası: İspat tespit davası ile borcu olan kişi olarak adlandırılan kişinin borcu olmadığına karar verilirse araç üstündeki haciz kalkar.

Bütün bu konular incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan olası bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP