Çubuk Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Çubuk Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut yere haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borcu olan kişiye alacaklının isteği ile borçlu tarafın arazisinin üstüne alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafından haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içinde borçlu kendine iletilmiş olan ödeme emrine usulüne uygun itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağını tahsil etmek adına haciz istemelidir. Eğer taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun bütününü ödemediğinde haciz uygulaması gerçekleştirilecektir . Buna ek haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı taraf 1 yıl içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı talep sonucunda bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; taraf yeri üzerine haciz koyulacağını yahut haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Zıt halde arazinin satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı senaryoda satış uygulaması neticelendirilemeyecektir. Bu sebeple branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteği ile borçlu olan tarafın ya da şirketin üstünde mevcut olan arazisine icra dairesi tarafından haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan kişinin, arsası üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belli başlı süreçleri hayata geçirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin ya da borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme talebinde bulunmamaktadır. Fakat unutmamak lazımdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satışının alacaklıdan istenilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer şartlar hayata geçmiş ise arazideki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir . Borçlunun vermesi zorunlu taahhüt ile de arsanın üzerinde bulunan tapunun haczi kaldırılır. Buna rağmen kişi taahhüt etmiş olduğu zamana uyum sağlamaz ise hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bunlara buna ilaveten haciz talebinde yer alan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi neticesinde herhangi adalet kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içerisinde en doğru adımlar ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP