Çubuk Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Çubuk Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu olan kişinin mülkü üzerine haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf yahut vekaleti olanın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca mülkün yer aldığı konumdaki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Ev üzerine koyulmuş olan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin kalkması, menfi tespit davası, haricen tahsilat veya alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla ev üzerine koyulan haciz borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kaydı konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye tutarın ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi hususunda yardımcı olmaktadı. Haciz konulduğu evrak öğrenilerek icraya evrakın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması adına istekte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen borcun icra veznesine yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazıp mülk üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borcu olan taraf haciz mevzusu borcunu belli zaman içinde yahut belirli vadeler ile ödeyebileceğini garanti ederse ev haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilir. Mevcut konu için icra müdürlüğüne istekte bulunulmaktadır. İstek sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haciz halinde alacaklı kişinin satış isteme zamanını 1 sene olarak belirlenmiştir. Güncel süre içerisinde alacağı olan taraf satış isteğinde bulunmazsa ev üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haciz kalkabilmektedir.

  • ispat tespit davası

Borçlu taraf, icrada borcu olan kişi olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir durumda borçlu taraf ya da ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup borcun bütününü vezneye depolayıp mülk üstündeki haczin kaldırılmasını talep eder.

haricen tahsilat veya alacaklardan feragat

Alacağı olan kişi yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne ifade ederse taşınmaz üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size minimum zaman içinde en doğru yöntemler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP