Çubuk İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Çubuk İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Takip işlemi kesinleştikten sonrasında borçlu tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı kişi veya vekilin talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile koyulmaktadır. Bununla beraber icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılır İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kaldırılabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız belli şartların varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, kararın düşmesi, ispat davası, haricen tahsil ve alacaktan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçluya borcun ödenmesi ile haczin kaldırılabilmesi kapsamında yardımcı olmaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icraya mevcut dosyanın işlemiş faizi, masrafı ve vekillik ücretinin hesaplanması adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenmiş olan tutarın vezneye yatırılmasıyla icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borcu olan kişi ya da kuruluş, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içinde yahut belli başlı süreler ile yatırabileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle mevcut haczin kaldırılması bahis konusu olabilmektedir. Mevcut konu için icra müdürlüğüne talepte bulunulur. Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilen sözün gerçekleştirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin düşmesi Başvuru sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczinde alacaklının satış talep etme zaman zarfı bir sene olarak belirlidir. Bu zaman içinde alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi düşer ve müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılacak olan haczi kaldırma dilekçesi ile birlikte ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir olayda borçlu veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun tamamını vezneye depo edip evdeki mevcut haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragat

Alacaklı şahıs ya da vekili ödemeyi aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP