Çubuk Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Çubuk Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçluya alacaklının isteği ile borçlu olan şahsın gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zaman içinde borçlu kişi kendine iletilmiş olan ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan taraf ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet şahıs haciz işlemi başladıktan sonra alacaklıya borcun tümünü yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı olan kişi bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa bahsi geçen haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olacaktır. İlerleyen kısımlarda daha detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki taraf mevcut tapusu üstüne haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi alanında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olanın malvarlığına el konulduktan sonra borçlu olan tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirtilmiş olan aşamaları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan bilgiler doğrultusunda eğer borç bütün dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan şahsın ya da borçlu kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulmamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı şahıs tarafından talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer ki alacaklı olan kişi satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir. Borçlu şahsın vereceği taahhüt ile dahi tapunun haczi kaldırılabilir. Lakin kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami süre içinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP