Çukurambar Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Çukurambar Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu olan kişi aleyhine icra takibi başlangıcından sonra kişinin taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilir. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacağı olan kişinin isteği ile borcu olan kişinin ismine kayıtlı olan araç üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonrasında hacizli vasıta adına satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli aracı alan taraf vasıta üzerindeki hacizden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın aldığında araç üzerindeki hacizle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçluya böyle bir durumda yardımcı olmakta, haczi olan arabanın satılmasını önlemek adına en doğru ve pratik seçenekleri sunmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde mevcut olan haciz icra dosyasında bulunan masraflar ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkmaktadır. Yine de vasıta üstündeki mevcut haczin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icradaki görevlinin bir hatasından ötürü olmaktadır. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınarak araç üstündeki haczin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra memurunun yanılgısını daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapabilme hakkı gizlidir. Alacaklı olan taraf ile anlaşılarak da araç üstündeki haciz kaldırılır. Bahsettiğimiz durumlara ek olarak araca haciz koyulduktan sonra altı ay içinde alacaklı olan kişi haczi olan taşınır hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şöyle hüküm altına alınır. Bir malın satışının yapılması kanuni zaman içerisinde istenmez veya istek geri alınarak da kanuni müddette yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Haczi olan taşınırın satılması yönünde istek bir kereye mahsus geri alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalktığının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilişkili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince var olan haczin kaldırılmasına sebep olan alacaklı olan taraf o mala yönelik olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri tüm masraflardan sorumlu olmaktadır. Son olarak eğer borçlu olan kişi kesin olan icra takibinde borçlu olan kişi olmadığını düşünüyor ise ispat davası açabilir. Tüm bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi kişiler adına karışık ve zorlayıcı olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi azami zaman içinde en güvenli teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP