Çukurambar Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Çukurambar Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir tarafa karşılıklı olarak icra takibi kesinleşince borçlu olanın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankadaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konulabilir. Araç hacziyse kişinin üzerine kaydı bulunan ve taşınır niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motoru olan araçlara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından iletilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takip edilmesi kabul edilmiş ise alacağı olan taraf borçlu kişi adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun varlığı halinde şahsa profesyonel ve hukukla uyumlu bir şekilde hizmet sağlayarak bahsi geçen problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru yöntemleri seçip tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli özellikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu olan borç bütün faizleriyle ve mevcut ise ceza koşulları ile birlikte ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icra dairesine yapılması şarttır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının saptaması: Vasıta üstüne koyulan araç haciz, icra dairesindeki memurların bir anlık yanılgısı neticesinde yapılmış olabilir. Benzeri bir halde haciz koyan icraya itiraz dilekçesi yazılarak haciz kaldırılmalıdır. İlgili daire bu dilekçeyi reddettiğinde en hızlı şekilde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgıların olmasına kanaat geliştirirse haciz ivedilikle kaldırılır.
  • Borcu olan kişi ve alacağı olan kişinin anlaşarak kaydı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan taraf ile mutabık olunması halinde alacaklı kişinin isteği ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Haczin zamanlama sebebiyle düşmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilen malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacağı olan şahıs satış talep etmelidir. Fakat alacağı olan şahıs bu zaman zarfı içinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davası ile borcu olan kişi olarak gösterilen tarafın borcu olmadığına karar kılınır ise araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm bu hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuki donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak herhangi bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP