Çukurambar Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Çukurambar Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklı tarafın talebi ile borçlu olan kişinin arazisinin üstüne alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içinde borcu olan taraf kendisine gönderilmiş olan ödeme emrine kuralına uygun itiraz etmediğinde takip mutlak olur. Alacaklı alacağını tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ilgili taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklıya borcun hepsini yatırmadığı takdirde haciz uygulaması gerçekleştirilir . Ek olarak haciz konusu mallar için alacaklı kişi 1 sene içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı talep neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . Alt kısımda epey ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi arsası üstüne haciz koyulacağını yahut hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Aksi durumda yerin satışını arsa alıcısının izni olmadığı takdirde satış süreci gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi gerçekleştirerek mağduriyetlerinizi giderebilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının talebi ile borçlu olan şahsın veya kurumun üstünde yer alan yerine icra dairesi tarafınca haciz şerhi konulmasından sonra borçlu kişinin, yeri üstüne konmuş haczin yok edilmesi için belli adımları hayata geçirmesi zorunludur. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar bağlamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin ya da borçlu kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır. Fakat es geçmemek lazımdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar hayata geçmiş ise arazideki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep kabul görmeyecektir. Borçlunun vereceği taahhüt ile de arazinin üstünde yer alan tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Fakat kişi taahhüt verdiği süre aralığına uymazsa hapis cezasına (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara buna ek haciz isteğinde yer alan alacaklı her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda olası bir adalet kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içerisinde en pratik uygulamalar ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP