Çukurambar Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Çukurambar Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlunun taşınmazı üzerine haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf yahut vekilin isteği üstüne icra tarafınca evin yer aldığı konumdaki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Mülk üstüne konulan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha ayrıntılı anlatacağımız bazı şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin düşürülmesi, menfi tespit davası, haricen tahsil veya alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla gayrimenkul üzerine konulan haciz borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyip borçlu olana ilgili borcun yatırılması ile haciz kaldırılabilmesi kapsamında yardımcı olmaktadı. Haciz koyulduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması adına talepte bulunulur. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ev üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borçlu haciz konusu olan ödeyeceği tutarı belli başlı süre içerisinde ya da belirli vadeler ile ödeyeceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokolle haciz kalkabilmesi söz konusu olabilir. Güncel husus için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru sonucunda tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşürülmesi

İİK'de taşınmazların haczi durumunda alacaklı kişinin satış isteme zamanını 1 yıl olarak belirlenmektedir. Güncel zaman zarfı içerisinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmazsa mülk üzerindeki haciz düşer ve tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu taraf, icra takibinde borçlu kişi olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borcu olan kişi yahut ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun tamamını vezneye depo ederek gayrimenkul üstündeki haczin düşmesini talep etmektedir.

ilaveten tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne bildirirse ev üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman zarfı içerisinde en güvenli yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP