Çukurambar İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Çukurambar İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip işlemi kesinleştikten sonra borçlu olan kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan şahıs yahut vekil şahsın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile konulur. Aynı zamanda icra dairesince müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne konulan haczin kaldırılabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belli etkenlerin var olduğuna dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, haciz düşmesi, menfi tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz borcun hepsinin yatırılması ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçluya mevcut borcun yatırılması ile haczin kaldırılması hususunda destek sağlamaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet ödeme tutarının toplanması için başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belirlenen tutarın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere kaleme alarak şirket, büro ya da ofis üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu olan şahıs veya kuruluş, haczin konusu borcunu belirli süre içinde veya belirli vadeler ile yatıracağını garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokolle haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olmaktadır. Mevcut konu adına ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulmalıdır. Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Aynı zamanda unutulmaması gerekir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin düşmesi Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczedilmesinde alacaklının satış talebinde bulunma müddeti bir sene olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı şahıs satış isteminde bulunmazsa iş yeri üstündeki haczi düşer ve tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılması gereken olan haciz düşürme dilekçesiyle beraber mevcut iş yerine konulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Benzer bir olayda borcu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun hepsini icra veznesine depo edip ev üzerindeki mevcut haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı olan şahıs yahut vekaleti olan taraf borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini ilgili makama iletirse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP