Çukurambar Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Çukurambar Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı olan şahsın talebi ile borçlu olan tarafın gayrimenkulleri üstüne adli ve idari makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirtilmiş olan zaman aralığı içinde borçlu kişi kendisine gönderilen ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağını tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olana borcun tamamını yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleşir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar adına alacaklı olan taraf bir yıl içerisinde satış talep etmezse bahsi geçen haciz kendiliğinden yok olmuş olmaktadır. Alt kısımda daha detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki taraf mevcut tapu üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun şekilde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının talebi ile borçlu olan şahsın varlığına el konulduktan sonra borçlu olan şahıs tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilen aşamaları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan detaylar ışığında eğer borç tüm dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin veya borçlu olanın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulmamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu malın satış işleminin alacaklı şahıs tarafından talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar hayata geçmiş ise tapunun haczi kaldırılır. Eğer ki alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir. Borçlu tarafın vereceği taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Lakin şahıs taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapse mahkum edilir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilecektir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi azami süre içerisinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP