Darıca Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Darıca Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçluya zararına icra takibi başlangıcından sonra şahsın taşınabilir mallarına dahi haciz söz konusu olabilir. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacaklının isteğiyle borçlunun adına kayıtlı olan araç üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonrasında hacizli araç adına satış talep ederek alacağına ulaşır. Haczi olan arabayı alan şahıs vasıta üzerindeki hacizden haberdar olur. Vasıtayı satın alır iken araba üzerindeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan kişi benzeri bir olayda yol göstermekte, hacizli aracın satışını engellemek için en hızlı ve doğru seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde bulunan haciz icra evraklarında bulunan giderler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkabilmektedir. Yine de araç üstündeki hacizlerin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icra görevlisinin bir hatasından dolayı olabilir. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılarak araba üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun yanlışını çok daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir negatif neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakkı saklıdır. Alacaklı olan taraf ile anlaşma sağlanarak da araç üstündeki haciz kaldırılır. Açıkladığımız senaryolara ilave olarak araca haciz koyduktan sonra altı ay içinde alacaklı haczi olan araba kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şu şekilde hükme alınır. Bir malın satılması resmi zaman içinde istenmez veya istek geri alınarak da resmi müddette yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan aracın satılması yönündeki istek bir defaya mahsus geriye alınabilir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar sonucunda haczin kalktığının tespiti durumunda, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince var olan haczin kaldırılmasına sebep olan alacaklı olan taraf o vasıtaya uygun olarak, haczin konulması ve muhafazası benzeri bütün giderlerden görevli olmaktadır. Son olarak da eğer borçlu olan kişi kesinleşmiş takipte borçlu olan kişi olmadığını savunuyorsa ispat davası açabilir. Tüm bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci kişiler adına karmaşık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri asgari zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP