Darıca Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Darıca Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklının talebiyle borçlunun taşınmazının üstüne alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içinde borcu olan taraf kendisine iletilen ödeme buyruğuna usulüne göre itiraz etmediği takdirde takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil etmek adına haciz istemelidir. Şayet ilgili taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklıya borcun bütününü ödemezse haciz uygulaması gerçekleştirilecektir . Ek olarak haciz mevzusu mallar için alacaklı bir sene içerisinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı talep sonucunda bahis konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . Aşağıda epey detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; kişi yeri üzerine haciz koyulacağını ya da haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Karşıt halde arazinin satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı durumda satış neticelendirilemeyecektir. Dolayısıyla alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun şekilde işleminizi hayata geçirerek yaşamış olduğunuz mağduriyeti çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteğiyle borçlu olan tarafın ya da şirketin üstünde mevcut olan yerine icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olanın, arazisi üzerine konmuş haczin kalkması adına belli adımları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar doğrultusunda eğer borç bütün dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin yahut borçlu kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunmamaktadır. Yine de unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için haciz konusu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer şartlar gerçekleşmiş ise o yerdeki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek kabul görmeyecektir. Borçlu tarafın vermesi gerekli taahhütle de yerin üstünde mevcut olan tapunun haciz uygulaması kaldırılır. Buna rağmen kişi taahhüt vermiş olduğu süreye uyum sağlamaz ise cezaya tazyik çaptırılacaktır. Bunlara Buna ek olarak haciz talebinde mevcut olan alacaklı daima haczin yok edilmesi talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içerisinde en hızlı adımlar ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP