Darıca Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Darıca Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu tarafın evi üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üstüne haciz alacaklı veya vekaleti olanın isteği doğrultusunda icra müdürlüğü tarafınca taşınmazın yer aldığı konumdaki tapuya yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Gayrimenkul üstüne koyulan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatı alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz bazı şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin kaldırılması, menfi tespit davası, haricen tahsil ve alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığı ile mülk üstüne koyulmuş olan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtları konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılabilmesi mevzuunda yol göstermektedir. Haciz konulduğu dosya öğrenilerek icraya dosyanın işli faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanması adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alıp mülk üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borcu olan taraf haciz konusu ödeyeceği tutarı belirli süre içerisinde veya bazı vadelerle yatıracağını garantisini verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazır edeceği bir protokol ile haczin kalkabilmesi söz konusu olur. Güncel husus için icraya talepte bulunulur. Talep sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haciz halinde alacaklı kişinin satış isteyebilme zamanını 1 sene olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman zarfı içinde alacaklı satış başvurusunda bulunmazsa gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar ve tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan taraf, icrada borçlu taraf olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borcu olan taraf veya ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup ilgili borcun bütününü icradaki vezneye depolayıp ev üzerindeki haczin kaldırılmasını talep eder.

haricen tahsilat veya alacaklardan feragat

Alacağı olan taraf yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icraya bildirirse taşınmaz üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size asgari zaman zarfı içinde en doğru tekniklerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP