Darıca İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Darıca İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Takip kesinleştikten sonra borçlu tarafa ait iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı taraf yahut vekil olan tarafın talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılan müzekkere ile konulur. Ayrıca icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne konulan haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların varlığına dikkat edilmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haciz düşmesi, menfi tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa borcun yatırılmasıyla haczin kalkması bağlamında yol göstermektedir. Haczin koyulduğu evrak öğrenilip ilgili müdürlüğe mevcut dosyanın işlenen faizi, ödemesi ve vekillik ödeme tutarının hesaplanabilmesi için talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen meblağın icra ödeme noktasına ödenmesi ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu taraf ya da kurum, haczin konusu borcunu belli başlı süre içinde veya belli başlı süreler ile ödeyebileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokolle haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olmaktadır. Bu konu için ilgili makama başvuruda bulunulmaktadır. Talep sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda atlanmaması gerekir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin kaldırılması Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczi durumunda alacaklı olan kişinin satış talebinde bulunma müddeti 1 sene olarak belirlidir. Bu zaman içinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılan olan haczi kaldırma dilekçesi ile birlikte ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir senaryoda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun hepsini vezneye depo ederek konuttaki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat

Alacaklı olan kişi yahut vekaleti olan kişi ödemeyi tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP