Darıca Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Darıca Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu olan tarafın taşınmazları üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zaman aralığı içerisinde borçlu olan şahıs kendine iletilen ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı şahıs ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan şahsa borcun hepsini ödemez ise haciz işlemi gerçekleşir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar adına alacaklı şahıs bir yıl içerisinde satış talep etmez ise bahsi geçen haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olmaktadır. Alt kısımda daha detaylı anlatacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki taraf mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi branşında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olanın isteğiyle borçlu şahsın varlıklarına el koyulduktan sonra borçlu kişi tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan aşamaları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Kazanılan ayrıntılar ışığında eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın ya da borçlu olanın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek için haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı şahıs tarafınca talep edilmiş olmaması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer şartlar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer ki alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir. Borçlu olan tarafın vereceği taahhütle de tapu haczi kaldırılabilir. Fakat taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bunlara ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı olan kişi her zaman haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri en az süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP