Değirmendere Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Deği̇rmendere Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu zararına icra takibi başlangıcından sonra şahsın taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesinleşen icra takibince alacaklı şahsın isteği ile borcu olan kişinin adına kaydı olan vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonrasında haczi olan vasıta için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli arabayı alan kişi araç üstündeki hacizden haberdar olmaktadır. Arabayı satın alır iken vasıta üstündeki hacziyle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan kişi bu tarz bir olayda yol göstermekte, hacizli arabanın satılmasını önlemek için en pratik ve güvenilir seçenekleri sunmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üstünde yer alan haciz icra evraklarında mevcut olan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkmaktadır. Lakin araba üstündeki mevcut haczin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanılgısından ötürü olabilmektedir. İcraya mevcut konuyu barındıran bir dilekçe yazılarak vasıta üzerindeki mevcut haczin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icradaki memurun yanılgılarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir olumsuz netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapabilme hakkı saklıdır. Alacaklı olan taraf ile anlaşılarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Ele aldığımız durumlara ilave olarak arabaya haciz konulduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı hacizli araba kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu durum şu şekilde hükme alınır. Bir malın satılması kanuni zaman içinde istenmez veya istek geri alınarak da kanuni müddet içinde yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli arabanın satışının yapılabilmesi yönünde istek bir defa geri alınabilir. Haczi yapılan kanuni sicile kaydı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar sonucunda hacizlerinin kalktığının tespiti hâlinde, sicili saklayan idarece haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilişkili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince var olan hacizlerin kaldırılmasına sebep olan alacaklı olan kişi o araca yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası benzeri bütün masraflardan sorumlu olabilir. Son olarak eğer borçluya kesinleşen icra takibinde borçluya olmadığını düşünüyorsa ispat davası açabilir. Tüm bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma uygulaması kişiler için karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami süre içerisinde en kalıcı yöntemler ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP