Değirmendere Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Deği̇rmendere Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir tarafa yönelik icra takibi kesinleşince borçlu olanın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankadaki hesaplarına ve senetlerine haciz konabilir. Araç haczi ise tarafın üzerine kaydı olan ve taşınabilir özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu olan araçlara haciz konulması işlemidir. Alacaklı tarafından iletilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takibi kabul edilmiş ise alacağı olan taraf borcu olan taraf adına kaydı bulunan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talep edebilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun var olması halinde şahsa en başarılı ve hukuk ile uyumlu bir yapıda hizmet sağlayarak mevzu bahis sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına işinde tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru yolları tercih edip şahsı herhangi bir hak kaybına uğramasından kurtarıyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli özellikte kaldırır.

  • Borcun gereğince ifası: İcra takibine konu olan borç bütün faizleriyle ve mevcutsa ceza koşullarıyla beraber ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılır. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılması gerekir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp şahsı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış konulduğunun belirlemesi: Araç üzerine koyulmuş olan araç haczi , icra dairesindeki görevlilerin bir anlık yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Benzer bir durumda haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi verilerek haciz kaldırılır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en çabuk biçimde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve yanılgının olup olmadığında kanıt geliştirirse haciz ivedilik ile kalkmaktadır.
  • Borçlu kişi ve alacağı olan tarafın anlaşıp haciz kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan taraf ile anlaşılması halinde alacaklı taraf isteğiyle araç üstündeki haciz kalkar.
  • Haczin süre sebebiyle kalkması: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilir malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı kişi satış talep etmelidir. Fakat alacağı olan taraf bu zaman zarfı içinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu kişi olarak adlandırılan tarafın borçlu olmadığına karar kılınır ise araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm bu hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli hukuksal donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak muhtemel bir hatayla araç üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP