Değirmendere Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Deği̇rmendere Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı tarafın talebi ile borçlu olanın taşınmazının üstüne alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafından haciz getirilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan zamanlar içerisinde borçlu kişi kendisine gönderilen ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı taraf ödeneği tahsil etmek adına haciz isteğinde bulunmalıdır. Eğer ilgili taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun bütününü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir . Buna ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı kişi bir yıl içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı istek sonucunda bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. Aşağıda epey ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi yeri üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Zıt durumda arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı senaryoda satış işlemi neticelendirilemeyecektir. Bu nedenle branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun şekilde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlığı sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu kişinin yahut şirketin üstünde bulunan taşınmazına icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, arsası üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirli uygulamaları gerçekleştirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin ya da borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamaz. Buna rağmen unutulmaması gerekir ki haczin kalkmasını talep edebilmek için haciz konusu arsanın satışının alacaklıdan istenilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet şartlar gerçekleşmişse o yerdeki haciz kalkacaktır. Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlu tarafın vermesi mecburi taahhüt ile de yerin üstünde mevcut olan tapu haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Fakat ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu zaman aralığında uyum sağlamazsa hapis cezasına (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bunlara Buna ek olarak haciz talebinde mevcut olan alacaklı daima haczin yok edilmesi talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda herhangi adalet kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir adımlar ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP