Değirmendere Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Deği̇rmendere Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu tarafın evi üstüne haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi yahut vekilin isteği doğrultusunda icra müdürlüğü tarafınca mülkün bulunduğu lokasyondaki tapuya yazılacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Ev üzerine koyulan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haciz kalkması, ispat tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borç yatırılması

İcra aracılığıyla mülk üzerine konulan haciz borcun hepsinin yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa ilgili borcun yatırılması ile haciz kaldırılması hususunda yardımcı olmaktadı. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlenmiş olan faizi, gideri ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi adına talepte bulunulur. Bunun üzerine belirlenen borcun icradaki vezneye yatırılmasıyla icra ilgili müdürlüğe müzekkere yazıp taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borcu olan taraf haciz konusu olan ödeyeceği tutarı belirli süre içerisinde veya bazı vadeler ile yatıracağını taahhüt verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılması mevzu bahis olur. Bu konu adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmaktadır. Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda tutarın ödenmemesi değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz kalkması

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklı kişinin satış isteyebilme zamanını 1 yıl olarak belirlenmektedir. Güncel süre içinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmazsa taşınmaz üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haczin kaldırılmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu, icra takibinde borcu olan taraf olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir halde borcu olan taraf yahut ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup tutarın hepsini vezneye depo edip mülk üzerindeki haczin düşürülmesini talep eder.

haricen tahsilat veya alacaklardan feragat

Alacağı olan taraf yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icraya beyan eder ise gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP