Değirmendere İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Deği̇rmendere İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işlemi kesinleştikten sonrasında borçlu olan kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı şahıs veya vekil olan tarafın isteği üzerine icra tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulur. Ayrıca daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne konulan mevcut haczin kaldırılabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli şartların varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilden feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu tarafa mevcut borcun ödenmesi ile haczin kaldırılması konusunda destek sağlamaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek ilgili makama dosyanın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekillik masrafının toplanması adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen miktarın icra veznesine yatırılması ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak iş yeri üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borçlu olan kişi ya da kurum, haczin konusu borcunu belli süre içinde ya da belli vadeler ile yatıracağını güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile haczin kalkması söz konusu olabilmektedir. Bu konu için ilgili makama başvuruda bulunulmaktadır. Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan unutulmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin geçersiz olması Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteme süresi 1 sene olarak belirlidir. Bu zaman içinde alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haczi düşer ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılan olan haciz kaldırma dilekçesiyle birlikte ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir olayda borçlu veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup mevcut borcun bütününü icra ödeme noktasına depo edip ev üstündeki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat

Alacaklı olan şahıs ya da vekaleti olan taraf ödemeyi tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP