Değirmendere Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Deği̇rmendere Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı şahsın isteğiyle borçlu tarafın gayrimenkul malları üzerine adli ve idari makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli zaman aralıkları içerisinde borçlu kendine iletilen ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan taraf alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Şayet şahıs haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı olan tarafa borcun tamamını ödemezse haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak haciz konusu mallar için alacaklı kişi bir yıl içerisinde satış talep etmez ise bahse konu haciz kendi kendine ortadan kalkmış olur. Alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki şahıs mevcut tapuları üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi branşında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun biçimde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı şahsın isteği ile borçlu kişinin mallarına el koyulduktan sonra borçlu taraf tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirli aşamaları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan detaylar bağlamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan şahsın veya borçlu olan tarafın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı olan taraf tarafından talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer koşullar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer ki alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir. Borçlu olan tarafın vereceği taahhüt ile dahi tapunun haczi kaldırılabilir. Lakin şahıs taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi daima haczin kalkması isteğinde bulunabilir. Bütün bu bahsedilenler doğrultusunda belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP