Derince Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Deri̇nce Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu olan şahıs aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonrasında şahsın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olur. Kesin olan icra takibine karşı alacağı olan şahsın talebiyle borçlu şahsın adına kaydı olan araç üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonra haczi olan vasıta için satış talebine bulunarak alacağına ulaşır. Haczi olan aracı alan taraf vasıta üzerindeki hacizden haberdar olabilmektedir. Aracı satın alır iken araç üzerindeki hacziyle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu böyle bir durumda yol göstermekte, haczi olan arabanın satışını önlemek adına en güvenilir ve pratik alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üstünde yer alan haciz icra evraklarında mevcut olan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat vasıta üzerindeki hacizlerin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir yanılgısından kaynaklı olmaktadır. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe yazılarak vasıta üzerindeki haczin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin hatalarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir aksi sonuç ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakkı saklıdır. Alacaklı olan kişiyle anlaşılarak da araç üstündeki haciz kaldırılır. Örneklendirdiğimiz senaryolara ilave olarak vasıtaya haciz koyulduktan sonra altı ay içinde alacaklı olan şahıs hacizli mal hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şu şekilde hükme alınır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni zaman içerisinde istenmez veya talep geri alınıp da kanuni müddette yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan vasıtanın satışının yapılabilmesi yönünde istek bir kereye mahsus geriye çekilebilir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı olan malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler sonucunda haczin kalkmasının tespiti hâlinde, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve süreç alakalı icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o araca yönelik olarak, haczin konulması ve korunması benzeri bütün masraflardan sorumlu olabilir. Son olarak eğer borçlu olan kişi kesinleşen icra takibinde borçlu olan kişi olmadığını savunuyorsa menfi tespit davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma süreci kişiler için karışık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en kalıcı teknikler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP