Derince Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Deri̇nce Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir şahsa yönelik icra takibi kesinleşince borçlunun taşınır ile taşınmaz mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilmektedir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı olan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu olan vasıtalara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklıdan iletilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi kabul edilmiş ise alacağı olan taraf borçlu kişi adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun varlığı halinde tarafa en çabuk ve hukuka uyumlu bir şekilde destek vererek söz edilen problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak için alanında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kısa uygulamaları tercih edip tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş alternatifli biçimde kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç bütün faizleriyle ve mevcut ise ceza koşulları ile beraber ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan icra dairesine yapılması mecburidir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp tarafı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun tespiti: Vasıta üzerine koyulmuş olan araç haciz, dairedeki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Böyle bir olayda haciz koyan icra dairesine itiraz yazısı verilerek haciz kaldırılmalıdır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en pratik biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi gözden geçirir ve yanılgının olduğuna kanaat geliştirirse haciz hemen kalkmaktadır.
  • Borçlu kişi ve alacaklı olan şahsın anlaşma sağlayıp haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı kişi ile mutabık olunması halinde alacaklı olan kişi isteği ile vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zamanlama sebebiyle düşürülmesi: İİK’ye göre taşınır malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacaklı şahıs satış istemelidir. Fakat alacaklı şahıs bu zaman zarfı içerisinde satış talep etmez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davasıyla borcu olan taraf olarak nitelendirilen şahsın borcu olmadığına karar kılınırsa araç üstündeki haciz kalkmaktadır.

Tüm mevcut hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuksal donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak herhangi bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP