Derince Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Deri̇nce Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklı tarafın talebi ile borçlu tarafın arsasının üstüne alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan müddetler içinde borçlu kendisine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediği takdirde takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Şayet kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklıya borcun tamamını ödemediği takdirde haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı 1 sene içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 gereğince yazılı talep sonucunda söz konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda epey detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; kişi arazisi üstüne haciz konulacak yahut haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Zıt halde yerin satış işlemini arsa alıcısının rızası olmadığı halde satış gerçekleştirilemeyecektir . Dolayısıyla alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uygun şekilde işleminizi hayata geçirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteği ile borçlunun veya kurumun üzerinde yer alan arsasına icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu tarafın, taşınmazı üzerine konmuş haczin kaldırılması adına belli başlı adımları gerçekleştirmesi zorunludur. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen bilgiler eşliğinde eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın veya borçlu olanın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamaz. Yine de atlamamak gerekir ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar hayata geçmişse arazideki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuş ise şartlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir . Borçlu tarafın vereceği taahhüt ile de yerin üstünde mevcut olan tapu haczi kaldırılır. Yine de taraf taahhüt ettiği süre aralığına uyum göstermezse hapis cezasına (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ilaveten haciz talebinde yer alan alacaklı taraf daima haczin yok edilmesi talebinde bulunabilecektir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda herhangi adalet kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenilir uygulamalar ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP