Derince Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Deri̇nce Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu tarafın gayrimenkulü üzerine haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi veya vekilin talebi üzerine icra tarafınca mülkün bulunduğu konumdaki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üzerine konan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunmak, haczin düşmesi, ispat tespitinin davası, ilaveten tahsilat veya alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borç yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile gayrimenkul üstüne koyulan haciz borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan tarafa tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılabilmesi mevzuunda yardımcı olmaktadı. Haciz koyulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması adına istekte bulunulur. Bunun üstüne belirlenmiş olan borcun vezneye yatırılması ile icra müdürlüğe müzekkere yazıp taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borçlu haciz mevzusu ödemesini belirli süre içerisinde yahut belli başlı vadelerle ödeyebileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle haciz kaldırılabilmesi mevzu bahis olur. Bu konu için icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. İstek sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteme zamanını 1 yıl olarak belirlenmiştir. Güncel zaman içerisinde alacağı olan taraf satış isteğinde bulunmazsa ev üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haczin kalkmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu, icrada borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Böyle bir halde borçlu veya ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup tutarın tamamını icra veznesine depo edip taşınmaz üzerindeki haczin düşmesini talep etmektedir.

ilaveten tahsilat yahut alacaktan feragat

Alacağı olan taraf ya da vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan vazgeçtiğini icraya beyan eder ise gayrimenkul üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en güvenli teknikler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP